Stawianie ambitnych celów

Doskonalenie samego siebie jest zadaniem ciekawym, a do tego pozytywnie zmieniającym siebie i otoczenie. Zawsze w okolicach Nowego Roku wielu z Nas tworzy postanowienia noworoczne, ale także w ciągu roku nachodzą nas refleksie i stawiamy sobie cele, więc warto się chwile zastanowić nad sensem stawiania celów oraz nad wywiązywaniem się ze zobowiązań.